HĽADÁME

KARIÉRA

Chcete sa k nám pripojiť? Ste z Košíc a okolia alebo z Kežmarku a okolia? Pracujete s Revitom? Chcete sa ďalej rozvíjať?

Hľadáme kolegov na všetky pozície architekt / projektant / projektant HVAC / špecialista požiarnej ochrany / stavebný fyzik / administrátor projektov . . .

Staňte sa súčasťou nášho tímu.