Environmentálne centrum Košice

Košice 2021

Projekt je modernizáciou a adaptáciou existujúcej budovy pre účely environmentálneho centra a komunitného centra so zameraním pre zvýšenie komunitného života v lokalite a vykonávanie edukačných aktivít environmentálneho charakteru. Súčasťou projektu sú dažďové záhrady, vegetačná strecha, integrované tieniace konštrukcie, digitálny monitoring energetických potrieb budovy a ďalšie integrované prvky zvyšujúce trvalú udržateľnosť budovy.
Štúdia, PD pre Stavebné povolenie a realizáciu, Inžinierska činnosť