Múzeum Moderného Umenia Andyho Warhola

Druh stavby: Občianska budova
Miesto: Medzilaborce, Slovensko
Rok: 2020 – 2021

Projekt je rekonštrukciou existujúceho Múzea Andyho Warhola. Cieľom projektu bolo v koexistencii so súčasnou hmotou rozšíriť existujúce výstavné kapacity múzea, vytvoriť nové priestory pre prácu, štúdium, tvorbu či spoločenské stretnutia a posunúť múzeum do polohy rešpektujúcej význam tvorby Andyho Warhola. Návrh rešpektuje prvky trvalej udržateľnosti, architektonickej originálnosti, konštrukčnej inovatívnosti ako aj energetickej efektívnosti vo všetkých dostupných formách danej lokality. Celkový koncept dopĺňajú prvky drobnej architektúry a vonkajších plôch.

Rozsah: Projekt pre stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia, Kordinácia BIM Modelu, Koordinácia projektu, Stavebno-technický prieskum
Autori: Kitta, Kudla, Boroš, Zahatňanský
Spolupráca: Technická Univerzita Košice