Základná škola

Druh stavby: Občianska budova
Miesto: Hranovnica, Slovensko
Rok: 2022

Projekt je novostavbou základnej školy s cieľom rozšíriť výukové kapacity existujúcej základnej školy. Budova je situovaná v súčasnom areály a predpokladá ďalší rozvoj dostavbou telocvične. Budova je navrhnutá aby spĺňala všetky prísne požiadavky na školské priestory. Vysokú pozornosť sme venovali návrhu denného osvetlenia, znižovaniu energetickej náročnosti, zabezpečeniu vhodného stavu vnútorného prostredia ako aj environmentálnemu nakladaniu s dažďovými vodami a ich spätným využitím .

Rozsah: Štúdia, Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia