Architektúra

Verejné

 • Rekonštrukcia Zimného štadióna Prešov / spolupráca: TUKE, KOPA / 2018
 • Mestský úrad Prešov – Zníženie energetickej náročnosti / 2017
 • Urbanistická štúdia pre zmenu územného plánu – Vrchovina, Vranov nad Topľou / 2017
 • Mestský úrad Poprad – Zníženie energetickej náročnosti / 2016
 • Obecný úrad Geča – Zníženie energetickej náročnosti / 2016
 • Obchodné jednotky Bardejov / spolupráca: GMT projekt / 2016 – 2017
 • Apartmány Amélia Bardejovské kúpele / spolupráca: GMT projekt / 2015 – 2018
 • Vedeckotechnický park Technicom – návrh dvojitej transparetnej fasády / spolupráca: ARZ / 2013
 • AB Tatrabanka / spolupráca: GMT projekt, AT26 / 2012 – 2017
 • Bytový dom Humenné / spolupráca / GMT projekt / 2012 – 2017
 • Urbanistická štúdia revitalizácie územia – Štrkovisko, Svit / 2009
 • RD Valaliky, RD Banská Bystrica / 2006
 • Ústavný súd Košice / spolupráca: TUKE / 2004 – 2007

Privátne

Požiarna bezpečnosť

 • AB Gaton Prešov, Projekt PBS
 • Národný futbalový štadión Bratislava – výpočtová simulácia evakuácie
 • ONC AUPARK Košice – výpočtová simulácia evakuácie
 • NC CENTRAL Bratislava – výpočtová simulácia evakuácie
 • Nemocnica Prešov – Projekt PBS
 • Bytový dom Medzilaborce – Projekt PBS

Energetická certifikácia

 • OC Galéria Košice – posúdenie denného osvetlenia
 • Parkovací dom STEEL ARENA Košice – posúdenie denného osvetlenia
 • TECHNICOM Košice – energetický koncept budovy, stavebná fyzika
 • RD FIAMO Košice – Komplexné riešenie stavebnej fyziky pasívneho domu
 • AB Gaton – energetický certifikát,
 • FNLP Košice – energetický certifikát

Stavebný dozor

 • RD Smižany – Novostavba;
 • RD Podhorany – Novostavba;
 • MŠ Hrebendova, Košice  – prístavba;
 • RD Košice – novostavba;
 • Byt Letná – prestavba,
 • BD Národná trieda – stavebné úpravy,
 • ABB Košice – interiér
 • ZOS Laborecká Košice, 2021
 • Spišské Bystré, 2019 – 2021
 • ZŠ Staničná, 2020
 • Obecný úrad Kokšov Bakša, 2019 – 2020
 • Obecný úrad Stankovce, 2019
 • RD Smižany, 2018 –

Stavebná fyzika

 • BD CRESCO Prešov – posúdenie denného osvetlenia / 2017
 • OC Forum Prešov – posúdenie preslnenia / 2017
 • BD Galaktická – posúdenie preslnenia / 2017
 • KIA MOBIS – posúdenie denného osvetlenia / 2005
 • OC Galéria – posúdenie denného osvetlenia / 2005

Klienti

 • ARZ architektonická kancelária
 • PENTA V trading
 • HB Reavis
 • KOPA
 • Hydroarch
 • ADC team
 • AMSPOL, Košice
 • GMT projekt Prešov
 • PADAS
 • PATRIUM, s.r.o
 • PBS PROFI s.r.o.
 • GAŇO Bardejov
 • MCI Ing. arch. Miroslav ČECH
 • IS- LOM
 • TU Košice – Stavebná fakulta
 • Mesto Svit, Mesto Košice,
 • SBD II Košice, BPMK Košice, MBP Svit
 • Obec Trebejov, Obec Zádiel, Obec Háj, Obec Stankovce, Obec Staré
 • Premier Consulting
 • Mesto Vranov nad Topľov
 • Mesto Poprad, Mesto Košice
 • Obec Raslavice
 • Mesto Kežmarok
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Súkromní klienti