Dom Smútku

Druh stavby: Občianska budova
Miesto: Ľubica, Slovensko
Rok: 2022

Projekt je novostavbou budovy Domu smútku s cieľom vytvoriť priestory pre dôstojnú rozlúčku so zosnulými. Návrh je situovaný do pomyselnej hranice medzi miestom života a večného odpočinku. Svojím dizajnom ponúka hodnoty náboženské či svetské. Návrh rešpektuje prvky trvalej udržateľnosti vo forme vegetačnej strechy, obnoviteľných zdrojov energie, zachytávania vody v krajine a efektívny energetický concept prevádzky.

Rozsah: Štúdia, Projekt pre územné konanie a stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia