Záložné pracovisko NBS

Druh stavby: Občianska budova
Miesto: Kremnica, Slovensko
Rok: 2023

Súťažný návrh záložného pracoviska Národnej banky Slovenska v Kremnici bol konceptuálne vytvorený ako „Štrbina“ v krajine, ktorého hlavná idea vychádzala z podstaty minimálneho zásahu do morfológie krajiny a územia. Súčasťou komplexnosti návrhu bolo rešpektovanie minimalizácie všetkých zásahov do cyklov životného prostredia, tak na úrovni výstavby ako aj na úrovni používania budovy. Štúdia pracovala so štyrmi piliermi udržateľnosti Energia – Odpady – Voda – Produkty.

Rozsah: Štúdia, – súťažný návrh.