Zimný štadión / Ice Hockey Arena

Druh stavby: Budova pre šport
Miesto: Prešov, Slovensko
Rok: 2017-2020

Projekt je rekonštrukciou zimného štadióna s cieľom vytvoriť modernizované priestory pre hokejové zápasy a aktivity na ľade. Návrh rešpektuje hmotovo tvarové riešenie existujúceho štadióna v jeho charakteristickej dominantnej črte tvorenej konvexne-konkávnou plochou strechy. Strecha je mimoriadnym a originálnym riešením pomocou sústavy lán. Výsledok rešpektuje zadanie a požiadavky klienta s možnosťou ďalšieho rozvoja.

Rozsah: Projekt pre stavebné povolenie, Tendrová dokumentácia, Autorský dohľad, Projekt sktučného vyhotovenia
Autorstvo a spolupráca: TU Košice, LANstat